เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบพกพา Pulse Oximeter Model DS 1000

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียด

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบพกพา

Pulse Oximeter Model DS 1000

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 ตัวเครื่องมีน้าหนักเบา ใช้งานง่าย

2.2 ได้รับมาตรฐาน CE 0120, ISO 13485:2003

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

3.1 มีจอภาพเป็นแบบ LCD Display หน้าจอจะแสดง ประเภทผู้ป่วย, สัญลักษณ์การ Alarm, เดือน-วันที่-เวลา, สถานะแบตเตอรี่, สัญลักษณ์รูปหัวใจ, กราฟ SpO2, ค่าการวัด SpO2 และ PR เป็นตัวเลข และ Pulse bar graph

3.2 สามารถปรับแสดงหน้าจอได้ 2 แบบ คือ

3.2.1. แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขของ SpO2 และ PR พร้อมทั้งกราฟ SpO2 และ Pulse bar graph แสดงใน แนวตั้ง

3.2.2 แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ของ SpO2 และ PR พร้อม Pulse bar graph แสดงในแนวนอน

3.3 สามารถตั้งค่าแสดง กราฟ SpO2 ได้ 2 แบบ คือ Waveform fill หรือ Waveform line

3.4 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ได้ตั้งแต่ 0 – 100% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 2 (100% – 70%)

3.5 สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร ได้ตั้งแต่ 30 – 250 ครั้ง/นาที ค่าความคลาดเคลื่อน ±2%

3.6 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือน เมื่อค่าที่วัดได้สูงหรือต่ากว่าที่กาหนด

3.7 ใช้กระแสไฟฟ้าสลับได้ตั้งแต่ 90 – 265 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ และ แบตเตอรี่ NiMH ชนิดชาร์จไฟใหม่ได้

3.8 แบตเตอรี่ชนิด NiMH สามารถใช้งานได้ถึง 10 ชั่วโมง, ใช้เวลาในการชาร์จประจุใหม่ 4 ชั่วโมง

3.9 แท่นชาร์จเป็นแบบตั้งโต๊ะ และมีไฟแสดงสถานะการชาร์จ

3.10 เครื่องจะดับเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

3.11 สามารถใช้ได้กับ Adult, Pediatric และ Neonatal (โพรบ Pediatric และ Neonatal เป็นอุปกรณ์เสริม )

3.12 เครื่องสามารถวัดได้ในกรณี Low perfusion

3.13 สามารถเก็บข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

3.14 เครื่องมีขนาด 135(L) × 67(W) × 31(H) มิลลิเมตร

3.15 น้าหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่ 430 กรัม

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 SpO2 sensor adult finger clip (Reusable) จานวน 1 ชุด

4.2 ถ่านชาร์จ จานวน 1 ชุด

4.3 แท่นชาร์จพร้อมสายไฟ จานวน 1 ชุด

4.4 สาย Data Link จานวน 1 ชุด

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 เล่มและภาษาอังกฤษเป็นแผ่น CD จากบริษัทผู้ผลิต 1 แผ่น

5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบ

5.3 มีเอกรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

5.4 ผลิตภัณฑ์ DiST ประเทศสหรัฐอเมริกา